2010-05-25 00:00:00

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง

        จังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง" สัมผัสงานฝีมือของชาวบ่อสร้าง เมืองเชียงใหม่ พร้อมขบวนแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง “แม่ญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2552 ณ บริเวณหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
      
         โดยมีการจัดงานในลักษณะงานแบบ “Street Fair” เป็นการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านบ่อสร้าง ที่ขนานกันตลอดแนวถนน ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดงาน
      
         โดยชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกัน ตกแต่งบ้าน ร้านค้าต่างๆ เป็นแบบล้านนาไทย ใช้ร่มสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบสำคัญในการตกแต่ง พร้อมทั้งประดับประทีปโคมไฟแบบพื้นเมือง การกินข้าวแลงและขันโตก การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายร่มกระดาษสาและสินค้าหัตถกรรมของผู้ประกอบการในหมู่บ้านบ่อสร้างในราคาย่อมเยา พร้อมมหรสพนานาชนิดตลอดวันตลอดคืน
      
         อนึ่ง สำหรับจุดเริ่มต้นของงานหัตถกรรมร่มบ่อสร้างนั้น เกิดจากในอดีต มีการซ่อมแซมกลดของพระภิกษุโดยฝีมือชาวบ้านบ่อสร้างผู้หนึ่ง และมีความคิดที่ว่าถ้ากลดมีคันยาวขึ้น ก็จะใช้ถือไปไหนมาไหนได้สะดวก ดังนั้นจึงคิดดัดแปลงจากกลดโดยใส่คันร่มเข้าไปจนกลายเป็นร่ม
      
         ในตอนแรกเริ่มนั้นจะใช้สีของเปลือกไม้ทาเป็นลักษณะสีพื้นสีเดียวคือสีแดง แต่ต่อมาได้วิวัฒนาการเขียนลวดเป็นดอกไม้ และทาพื้นเป็นสีต่างๆ ส่วนสาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้าง ก็เพราะร่มนี้ผลิตที่หมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันทุกครัวเรือนก็ยังคงทำร่มและเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทย
      
       ทั้งนี้เทศกาลร่มบ่อสร้างนั้น ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์หัตถกรรมพื้นเมือง มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านบ่อสร้างเป็นหมู่บ้านทำร่ม สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดดึงให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางไปยังท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิต ตลอดจนการพัฒนารูปแบบให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว