******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดกองแขก

วัดกองกาน

วัดยางหลวง

สวนป่าแม่แจ่ม

อำเภอเวียงแหง

เวียงกุมกาม
 
 
 
 
อำเภอเวียงแหง
  อำเภอเวียงแหง
เป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทยพม่า มีคนหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกันอย่างสันติ ทั้งชาวไทยภูเขา ไทยใหญ่ จีนฮ่อ แต่ละกลุ่มต่างก็ยังดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมเดิมของตนเอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเรียบง่าย การเดินทางจะต้องผ่านเส้นทางคดเคี้ยวสูงชัดเลาะขุนเขาหลายลูกกว่าจะเข้าถึง

ทางอำเภอมีนโยบายที่จะแบ่งเขตการพัฒนาโดย ต. เมืองแหงเป็นที่อยู่อาศัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน ต. แสนไหเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการเกษตร ต. เปียงหลวงเป็นพื้นที่ ธุรกิจการค้าขายชายแดน

  ที่ตั้ง: ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ถ. เชียงใหม่-ฝาง ถึง อ. เชียงดาว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1322 ประมาณ 150 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งช้างเผือก สายดาวทอง (เวียงแหง-เปียงหลวง) เป็นรถสองแถวสีขาว 6 ล้อ มีบริการ 2 เที่ยว ช่วงเช้าประมาณ 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th