******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดหนองพันเงิน

วัดศรีนวรัฐ

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา หรือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่

ล่องแพแม่วาง

วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?

วัดน้ำบ่อหลวง
 
 
 
 
วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?
  วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?
แปลว่าวัดที่ใหญ่โต หรือยิ่งใหญ่ ?ขุนวิน? คือ ต้นน้ำแม่วิน วัดหลวงขุนวินเป็นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกมายังแคว้นสุวรรณภูมิ ครั้นมาถึงที่ตั้งของวัดหลวงขุนวิน ในปัจจุบัน ก็มีชาวไร่คนหนึ่งชื่อว่า ?ปู่หลาน?

ได้กราบทูลขอพระเกสาธาตุจากพระพุทธองค์และนำมาสร้างเป็นพระเจดีย์บรรจุเอาไว้ ต่อมาวัดก็ตกอยู่ในสภาพรุ่งเรืองบ้าง เสื่อมบ้างไปตามกาลสมัย ราวปี พ.ศ. 1760สมัย “เจ้าหมื่นคำชาว” ฐานะเป็นน้องของขุนหลวงวิลังคะ เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ทำนุบำรุงวัดหลวงขุนวินได้เจริญขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีครูบาปัญญาวงศา เป็นเจ้าอาวาส มาจนถึงปี พ.ศ. 1800 พม่าตีเมืองเชียงใหม่แตก วัดนี้จึงกลายเป็นวัดร้างเกือบ 700ปี จนถึงปี พ.ศ. 2497 ครูบาอุ่นเรือน สุภทุโท ลูกศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้มาบูรณะวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

เมื่อครูบาอุ่นเรือนมรณภาพลงในปี พ.ศ. 2527 วัดหลวงจึงเว้นว่างจากพระสงฆ์จนถึง ปี พ.ศ. 2532 พระอาจารย์สมบูรณ์ รตนญาโณ มาจำพรรษาอยู่ เวลาผ่านไป 4 ปี ได้มอบวัดหลวงแห่งนี้แก่พระอาจารย์จัญ ทุกขญาโณ แห่งวัดสังฆทาน จ. นนทบุรี ดูแลสืบมา นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานกันมาในอดีตว่าในกาลข้างหน้าจะมีไม้ใหญ่ยืนตายอยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งไม้ต้นนี้จะถูกนำมาเป็นพุทธบูชาต่อไปและในปัจจุบันไม้ต้นนี้ก็มีขึ้นดั่งคำทำทายในอดีตจริง ๆ

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีจิตศรัทธาทุกคน ไม้ต้นนี้จึงได้ถูกนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางจงกลมแก้ว สูง 9เมตร ฐานกว้าง 2เมตร  และนอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกหลายองค์

  ที่ตั้ง: วัดหลวงขุนวิน. เลขที่ 76, หมู่ที่/หมู่บ้าน 15 บ้านขุนวิน. ซอย, ถนน. ตำบล แม่วิน, อำเภอ แม่วาง. จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th