******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

บ่อน้ำมันฝาง

ดอยผาหลวงผ้าห่มปก

บ่อน้ำร้อนฝาง

บ้านยาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)

สวนป่าสนวันจันทร์
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสนเขา สนสองใบ และสนสามใบ ซึ่งเป็นป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีป่าเต็งรังที่ทาง ออป. ดำเนินการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้โดยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้สนเขาและยางธรรมชาติ และให้มีการปลูกป่าทดแทน ตลอดจนฟื้นฟูป่าไม้บริเวณแหล่งต้นน้ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาฯ แห่งนี้ ดำเนินงานด้านการทดสอบสายพันธุ์พืชที่มีความต้านทานโรค และคุณภาพด้านผลผลิตสูงก่อนจะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไป อาทิ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักบัตเตอร์นัท บัตเตอร์เฮต เทอร์นิพ พลับ พลัม ส้ม ฯลฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, แหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติตามเส้นทางเดินป่า มีน้ำตกห้วยห้อมซึ่งเป็นตาน้ำแม่แจ่ม และแม่น้ำปาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง มีการทอผ้ากี่เอว หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องจักสาน และเครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ มีบริการบ้านพัก เช่าเต็นท์ ถุงนอน และอาหารซึ่งต้องทำการสำรองที่พักล่วงหน้า 3-5 วันก่อนการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากระดับความสูงจากน้ำทะเล 900 - 1,200 เมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนและป่าเต็งรัง อันเป็นพื้นที่ในเขตตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ โดยทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขามีการถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน ราษฎรมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ไม่มีอาชีพที่เป็นการหารายได้สำหรับจุนเจือครอบครัวผลผลิตเสียหายและขายได้ในราคาต่ำ เส้นทางการคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนขาดสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ

ปี  2522  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์” โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นองค์ประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมชลประทาน สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมทางหลวง กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งขึ้นในเขตหมู่บ้านเด่น ตำบลวัดจันทร์ รับผิดชอบหมู่บ้านบริวาร 17 หมู่บ้าน จำนวน 675 ครอบครัว ประชากร 3,844 คน ครอบคลุมพื้นที่ 151,025 ไร่

โดยมีอาณาเขต    ทิศเหนือ                ติดต่ออำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

             ทิศใต้                      ติดต่อบ้านห้วยยา  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

             ทิศตะวันออก       ติดต่ออำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

             ทิศตะวันตก          ติดต่ออำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

การเดินทางและระยะเวลาโดยประมาณ

Description: http://www.fio.co.th/travel/watchan/images/ARROW.GIF เส้นแรกทางหมายเลข 107 ตรงตลาดแม่มาลัยเลี้ยวซ้าย หรือ ใช้เส้นทางหลักหมายเลข 1095 (ตลาดแม่มาลัย - ปาย) และก่อนถึงอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตรตรงด่านป่าไม้ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังเส้นทางหมายเลข 1265 ตรงป้ายบอกทางเข้าบ้านวัดจันทร์ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ชะลอรถยนต์เมื่อพบ สะพานเพราะถนนมีร่องลึก สามารถขับรถเก๋งยังวัดจันทร์ได้สบาย ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าสน รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
Description: http://www.fio.co.th/travel/watchan/images/ARROW.GIF เส้นทางที่สองสามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง107 (แม่ริม-สะเมิง-บ่อแก้ว-วัดจันทร์) สามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง 107 เข้าอำเภอแม่ริมแล้วมุ่งไปยังทางหลวงหมายเลข 1096 ผ่านอำเภอสะเมิงไปบ้านแม่สาบ บ้านบ่อแก้ว แจ่มน้อย และเข้าหมู่บ้านวัดจันทร์ จากหมู่บ้านไปทางเส้นทางวัดจันทร์ปายประมาณ 3กิโลเมตร โครงการฯจะอยู่ทางซ้ายมือของท่าน รวมระยะทาง 154 กิโลเมตร เส้นทางลูกรังสลับยางดำ เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

-สายอำเภอปาย-บ้านวัดจันทร์
จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส) รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น. ค่าโดยสารโทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748

-ต่อรถสองแถวจอดที่ตลาดแสงทอง อำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว

ออกเวลา13.00 น.

-เดินทางไปบ้านวัดจันทร์โดยรถสองแถว (ไม่ต้องต่อรถ)

-ขึ้นรถที่สถานีขนส่งช้างเผือก โดยรถสองแถวบ้านวัดจันทร์ ออกเวลา 09.00 น., 11.00 น. ราคาคนละ 80.- บาทใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 6- 7 ชั่วโมง
 

รถยนต์ส่วนตัว

ทางตลาดแม่มาลัย –บ้านวัดจันทร์ เส้นทางไปบ้านวัดจันทร์ สังเกตป้ายบ้านวัดจันทร์ซ้ายมือ ตรงด่านป่าไม้ ก่อนถึง อ.ปาย 13 กิโลเมตร ใช้ทางราดยาง ยาวประมาณ 40 กม. บ้านวัดจันทร์อยู่ตรงขวามือถ้าถึง กม. ที่ 40 ไปบ้านวันจันทร์ ก็ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ รถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง เดินทางสายนี้สะดวกที่สุด

สำหรับท่านที่จะวิ่ง เส้นทาง อ.แม่ริม- สะเมิง - บ้านวัดจันทร์ - ปาย หรือเส้นทาง หางดง -สะเมิง -บ้านวัดจันทร์- ปาย ระยะทาง ประมาณ 112 กม เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แต่ควร เผื่อเวลา สักหน่อย เป็นทางดำไปจนถึงหมู่บ้านแม่ตาละจากนั้นเข้าลูกรัง ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงบ้านวัดจันทร์เช่นกัน เส้นทางนี้สวยงามตลอดเส้นทาง รถที่ใช้เดินเส้นนี้ รถกระบะ รถตู้

  

ที่พัก

•    บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน ราคา 150 บาท/คน/คืนพื้นที่กางเต็นท์ใต้ร่มเงาต้นสน บริการเช่าเต็นท์และถุงนอน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืนกรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ สอบถามข้อมูล โทร 053-318-325,      084-365-5465
•    โฮมสเตย์ จำนวน 2 หลัง
•    ที่พักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ติดต่อจองที่พัก โทร 053-249349 หรือสอบถามข้อมูล โทร 053-317-606, 086-181-3388

 

บริการที่พักของเอกชน เลอ มูเส่คี รีสอร์ท
โทร. 053806833, 0817160533, 0817163055
โทรสาร 053 806834

ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ นักท่องเที่ยวสามารถประกอบอาหารเองได้ โดยสั่งวัตถุดิบทั้งผักและเนื้อสัตว์จากศูนย์ฯ นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต. บ้านจันทร์
โทรศัพท์ 0 5321 5981, 0 5321 6433
E-mail: royalprojecttour@hotmail.com
เว็บไซต์ www.royalprojectthailand.comสำนักงาน

ออป. อ. เมือง
โทรศัพท์ 0 5324 9349
โทรสาร 0 5326 0072
E-mail: fio_econ@hotmail.com
เว็บไซต์
 www.fio.co.th

บริการที่พักของเอกชน เลอ มูเส่คี รีสอร์ท
โทร. 053806833, 0817160533, 0817163055
โทรสาร 053 806834

อ้างอิง

  •  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 2555. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.king60.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=60.

    (28 ธันวาคม 2555)

  • องค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :

    http://www.chiangmaipao.go.th/tourism/index.php/attractions/get_detail/120.

  • ผู้จัดการออนไลน์ วาไรตี้ท่องเที่ยว. 2555. “โครงการหลวงวัดจันทร์” จากพระราชดำริ สู่การพัฒนาชีวิตราษฎร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147805. (4 ธันวาคม 2555)

  ที่ตั้ง: ต.บ้านจันทร์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 900-1,200 เมตร
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 5324 9349 คลิกดูแผนที่
Email: royalprojecttour@hotmail.com


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th