******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดศรีนวรัฐ

วัดหนองพันเงิน

วัดน้ำบ่อหลวง

เวียงท่ากาน

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา หรือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่

วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?
 
 
 
 
วัดศรีนวรัฐ
  วัดศรีนวรัฐ
เดิมชื่อวัดหลวงทุ่งเสี้ยว สร้างใน พ.ศ. 2145 จากนั้นก็เกิดศึกพม่ามายึดครองเชียงใหม่ก็ทำให้วัดนี้ร้างไป ต่อมาในต้นของเจ้าหลวงองค์ที่ 1 คือเจ้ากาวิละ ได้มาบูรณะวัดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือก็ได้อุปถัมภ์วัดนี้สืบทอดจนถึงเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 9 คือ เจ้าแก้วนวรัฐ มารดาท่านเป็นชาวทุ่งเสี้ยว

ภายหลังสร้างวิหารหลังแรกเสร็จในปี พ.ศ. 2464 มีงานฉลองปอยหลวงเจ้าแก้วนวรัฐได้นำคหบดีทั้งคณะทายาทมาสร้างสิ่งของถวายไว้กับวัด และทูลเชิญพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาร่วมงาน และได้อาราธนาพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเอามาสรงน้ำร่วมกับงานฉลองวิหารร่วมกับเจ้าแก้วฯ ด้วย นอกจากนี้ เจ้าแก้วฯ โปรดให้อัญเชิญพระเจ้าสักคงตันมาไว้ในพระวิหารใหม่ และได้ทรงจัดขบวนช้างศึกไปอัญเชิญพระบรมธาตุจอมทองจากวัดต้นแหนหลวงมายังพระวิหารหลังใหม่ของวัดศรีนวรัฐในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 โดยมีเจ้าน้อยพรหม เป็นผู้จัดขบวนแห่ ประกอบด้วยช้างร่วมขบวนและ ทหารแต่ชุดนักรบโบราณสีแดงงดงามมากมีประชาชนคอยต้อนรับสองฝั่งทางจนถึงวัดศรีนวรัฐ ในเวลากลางคืนจัดให้มีการละเล่นต่างๆ และการแสดงของช้างปู่ชัยบาล ซึ่งเป็นช้างแสนรู้มีความสามารถในการแสดงหลายอย่างด้วยกัน เจ้าแก้วนวรัฐได้เปลี่ยนชื่อจากวัดหลวงทุ่งเสี้ยว มาเป็นวัดศรีนวรัฐโดยใช้นามของเจ้าแก้วนวรัฐห่างจากวัดมาไม่ไกล เป็นที่ตั้งของบ้านร้องตีมีดซึ่งชาวบ้านยังคงใช้วิธีดั้งเดิมในการตีมีดเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน

 

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งเสี้ยว เลขที่ 266 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ระหว่างกิโลเมตรที่ 29-30
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th