******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดป่าเจริญธรรม

วัดหลวงขุนวิน ?วัดหลวง?

วัดศรีนวรัฐ

อ่างเก็บน้ำหนองสระเรียม

วัดหนองพันเงิน

ล่องแพแม่วาง
 
 
 
 
อ่างเก็บน้ำหนองสระเรียม
  อ่างเก็บน้ำหนองสระเรียม
หนองสะเรียม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หนองสะเรียมเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและแหล่งประมงที่สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแบบพอเพียงแก่ราษฏรบริเวณใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนการพัฒนาเป็นหนองน้ำมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นน้ำและมีความหนาแน่นจนสามารถน้ำหนักคนขึ้นไปเดินได้นับเป็นความแปลกมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนองสะเรียมนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง จากการบอกเล่าและสอบถามท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณหนองสะเรียม ไม่ปรากฏหลักฐานด้านการบันทึกประวัติของหนองสะเรียมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จากคำบอกเล่าเป็นตำนานได้กล่าวไว้ว่า หนองสะเรียมแห่งนี้ ในอดีตนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าแต่เดิมเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่าหมู่บ้าน “ศรีดอนไชย” มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  ทำนาและหาปู  หาปลามาเลี้ยงชีพ  ก่อนถึง 12 เพ็ญ (เดือน 12 เป็ง) ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมลูกบ้านเพื่อเตรียมงานสลากภัต ปรากฏว่าปีนี้ฝนแล้ง อาหารการกินมีน้อย มีลูกบ้านคนหนึ่งได้เสนอว่าเคยไปหาปลาที่หนองน้ำริมแม่น้ำปิงพบว่ามีปลาชุกชุม และยังพบปลาไหลเผือกยักษ์ตัวเท่าต้นตาลตัวหนึ่งด้วย พอรุ่งเช้า ผู้ใหญ่บ้านได้ตีเกราะประกาศให้ลูกบ้านไปหาปลา  ณ หนองน้ำแห่งนั้น  ลูกบ้านแต่ละบ้านได้ส่งตัวแทนไปช่วยกันหาปลาเพื่อนำมาเลี้ยงกินกันในงานสลากภัต ยกเว้นบ้านหม้ายบัวเขียวหลังเดียวที่ไม่ได้ไป เพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นหม้าย ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย  ชาวบ้านพากันไปหาปลาที่หนองน้ำริมปิง และได้พบปลาไหลเผือกยักษ์ จึงได้ใช้เถาวัลย์ชักลากมายังหมู่บ้านศรีดอนไชย แบ่งสรรปันส่วนกันนำไปประกอบอาหาร ยกเว้นบ้านแม่หม้ายบัวเขียวที่ไม่ได้กินปลาไหลเผือกยักษ์ ตกกลางคืน เกิดอาเพทฝนตกอย่างหนัก แผ่นดินสะเทือน ในที่สุดหมู่บ้านศรีดอนไชยก็ล่มสลาย แผ่นดินถล่มจมลง เหลือแต่บ้านแม่หม้ายบัวเขียวหลังเดียวเท่านั้นที่ไม่ถล่มหรือยุบ และกลายเป็นสันดอน เรียกว่า “ดอนแม่หม้าย”  ปัจจุบันนี้   หนองสะเรียมทางกรมชลประทานได้ทำการขุดลอก ทำเป็นอ่างเก็บน้ำ และทำถนนรอบ หนอง    สะเรียมจัดเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอสันป่าตอง

  การเดินทาง

ใช้รถส่วนตัว ไม่มีรถประจำทางผ่าน ระยะทางประมาณจากตัวเมืองประมาณ 30กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

 

การให้บริการ

นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน ทุกเวลา ไม่เสียค่าเข้าชม และค่าธรรมเนียม

สถานที่พักใกล้เคียง

เฮือนเอ้ยจั๋นทา (Oey-Chan-Dha Villa) 

79/1 หมู่ 8 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง, สันป่าตอง, เชียงใหม่, ไทย 50120

ร้านอาหาร

มีร้านอาหารให้บริการอยุ่แถวๆหนองสะเรียม

เอกสารอ้างอิง

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางสู่หนองสะเรียมใช้เส้นทางสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ 3 กิโลเมตรแล้วแยกวามือประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงหนองสะเรียม
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th