******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดโมคคัลลาน

วัดพระธาตุดอยคำ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

บ้านถวาย

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระธาตุประจำปีชวด)
 
 
 
 
วัดโมคคัลลาน
  วัดโมคคัลลาน
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 เดิมเป็นรอยเท้าของสาวกพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระมหาโมคคัลลานประดิษฐานอยู่บนยอดดอย ต่อมาพระแก้วสุทโธได้ธุดงค์ผ่านมา และได้ตั้งสัจจะอธิฐานขอสร้างพระธาตุขึ้นบนดอยแห่งนี้ โดยได้แรงศรัทธาจากชาวบ้านร่วมกันสร้างจนสำเร็จ และตั้งชื่อว่าพระธาตุดอยโมคคัลลาน

มาถึงปี พ.ศ. 2475 ได้ย้ายสำนักสงฆ์จากยอดดอยมาสร้างวัดที่บ้านหนองเตา ตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดโมคคัลลาน ต่อมาได้เกิดอุทกภัย อาคารต่างๆ ชำรุดเสียหาย จึงได้ทำการย้ายวัด ขึ้นไปอยู่บนเนินเขาและได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่จนถึงปัจจุบัน

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่บ้านโมคคัลลาน หมู่ 3 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง
ติดต่อ: โทร. 0 5328 6729, 08 3315 7890 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th