******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

วัดกองแขก

วัดกองกาน

วัดยางหลวง

สวนป่าแม่แจ่ม

อำเภอเวียงแหง
 
 
 
 
วัดยางหลวง
  วัดยางหลวง
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่น่าสนใจ คือ กู่ปราสาท หรือกิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกาม ผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน
  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ต. ท่าผา อ. แม่แจ่ม เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดดไม่ไกลกันมาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ ?ยาง? เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th