******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดพุทธเอิ้น

วัดยางหลวง

เวียงกุมกาม

วัดกองกาน

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

สวนป่าแม่แจ่ม
 
 
 
 
วัดกองแขก
  วัดกองแขก
ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พริกจังหวัดลำปาง ชาวเชียงแสน จากเชียงราย ชาวน่าน เชียงคำ เป็นต้น เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้น การก่อสร้างวัด และศาสนสถานก็เกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะวิหารวัดกองแขกที่เก่าแก่ไม่น้อยกว่าร้อยปี เป็นฝีมือช่างชาวลำปางที่อพยพ มาอยู่ด้วยกัน และที่สำคัญคือภาพจิตรกรรมฝาผนังคอสองของวิหารนั้น มีความแปลกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวแม่แจ่มก็ว่าได้ เพราะภาพแต่ละภาพนั้นจิตรกรได้ใส่อารมณ์ตวัดปลายภู่กันอย่างเฉียบคมยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปพุทธประวัติ รูปเทวดาฟ้อนรำ และรูปชาดกต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

  • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : http://www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?option=com_content&view=article&id=148:2010-12-03-09-13-10&catid=80&Itemid=79
  • กรมการศาสนา: http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet5820090520103239.pdf
  ที่ตั้ง: วัดกองแขก ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 1 ไร่ 60 ตารางวา มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีประตูเข้าออกสามทาง วัดกองแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารอาจถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่โดดเด่นที่สุด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ได้เสด็จเมื่อวันที่๗ ธันวาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th