******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ชุมชนวัดเกต

ผาวิ่งชู้

สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

ทะเลสาบดอยเต่า

วัดพระธาตุดอยเกิ้ง
 
 
 
 
ทะเลสาบดอยเต่า
  ทะเลสาบดอยเต่า
เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างการสร้างเขื่อนภูมิพล การเดินทาง จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปยัง อ. ฮอด ระยะทาง 90 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1103 ไปยังทะเลสาบดอยเต่าอีก 35 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

"เดิมประชากรชาวดอยเต่า จะอาศัยอยู่เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มลุ่มน้ำแม่หาด ซึ่งจะอยู่บนพื้นที่ราบสูงริมน้ำแม่หาด ได้แก่ บ้านดอยเต่าเก่า บ้านไร่ โปงทุ่ง อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แถบที่ราบลุ่มแม่ปิง นับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มแรก กลุ่มนี้ได้แก่ บ้านแม่กา บ้านชั่ง ท่าเดื่อ บ้านน้อย จนถึงบ้านแอ่น มีหมู่บ้านทั้งเล็กและใหญ่รวมกันถึง 21 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 54 ตารางกิโลเมตร

อาชีพเดิมได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ถั่ว ยาสูบ ครั่ง และค้าขาย โดยนำสินค้าใส่เรือแพล่องไปขายทางตอนล่าง แถบเมืองตาก ปากน้ำโพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 เมื่อสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จเริ่มปิดกั้นน้ำ น้ำได้เอ่อขึ้นมาท่วมพื้นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำปิง ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง ๆ เรียกกันว่า บ้านอพยพแปลงที่เท่านั้นเท่านี้ โดยจัดหมวดหมู่ว่า แปลงที่เป็นเลขคี่จะอยู่ทางด้านขวามือของถนนฮอด - ดอยเต่า - แม่ตืน ส่วนด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเลขคู่ "

 

ทะเลสาบดอยเต่า กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของดอยเต่า มีผู้คนจากหลากหลายที่ทยอยเข้าไปเที่ยวพักผ่อนในแต่ละปี ซึ่งการไปเที่ยวบางครั้งอาจพบว่ามีน้ำขึ้นเต็ม บางครั้งน้ำแห้งเหลือแค่ลำน้ำเล็กๆมีทุ่งหญ้าขึ้นมาแทน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากนโยบายการปล่อยและกักเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่จะปล่อยน้ำช่วงเดือน ก.ย. - เม.ย. และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะทางเขื่อนต้องผันน้ำให้กับเกษตรกร และสำหรับทำกระแสไฟฟ้า ถ้าเดือนไหนฝนตกน้อยก็ปล่อยน้ำไม่นาน เดือนไหนฝนตกเยอะก็ปล่อยนาน

 

ดังนั้นในแต่ละปี ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า ควรเช็คข้อมูลล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 89 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอด แล้วไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ฮอด-แม่สะเรียง) ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง ระยะทาง 54 กิโลเมตรถึงบ้านกองลอย แล้วเดินทางแยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1270 (บ้านกองลอย-บ้านแม่โถ) ระยะทาง 16 กิโลเมตร จะถึงทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางแยกประมาณ 500 เมตร

 

รวมระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ 125 กิโลเมตร ในช่วงเดือน ต.ค.–เม.ย จะมีบริการเรือนแพ, ร้านอาหาร, แพที่พัก ขนาดใหญ่สำหรับ 40–50 คน และแพขนาดเล็กสำหรับ 15–20 คน

ติดต่อแพลูกแม่ปิง
โทร. 081993 4162, 08 1724 5470 หรือ

ติดต่อโดยตรงที่แพ และเรือนำเที่ยวระหว่างดอยเต่า–เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จังหวัด ตากเรือเพชรสุวรรณ
โทร. 0 5346 9069 หรือ

แพนกน้อย
โทร. 08 2185 7187, 08 1961 1854

 

วันเปิดทำการ:

วันจันทร์ - วันอาทิตย์

เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00

 

เอกสารอ้างอิง

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ที่องเที่ยวและกิจกรรม/รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/ทะเลสาบดอยเต่า--170

  • ดอยเต่าบ้านเฮาเด้อ : http://danupoltuntoei.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

  ที่ตั้ง: อยู่ในเขต อ. ดอยเต่า
ติดต่อ: โทร. 08 1993 4162, 08 1724 5470 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th