******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

พิพิธภัณฑ์รถโบราณ

น้ำตกแม่กำปอง

ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ลาย

โฮมสเตย์แม่กำปอง
 
 
 
 
ช้างไถนา
  ช้างไถนา
เป็นกิจกรรมที่มีมานานกว่า 100 ปี โดยชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนาเกียนซึ่งตั้งห่างจากตัวอำเภอเพียง 39 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,600 เมตร ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาแบบขั้นบันได และการปลูกพืชไร่เพื่อเลี้ยงชีพ

แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขา พื้นดินมีหินปะปนอยู่มาก ทำให้การไถนาด้วยควายได้งานน้อย จึงนำช้างที่เลี้ยงไว้มาไถนาแทน เพราะช้างแข็งแรงกว่าวัว ควาย สามารถไถนาได้จำนวนพื้นที่มากกว่าในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงวัว ควาย โดยช้าง 1เชือก สามารถลากได้ 1-4 คันไถ โดยไม่ต้องพักเหนื่อย และถือเป็นงานที่เบาเมื่อเทียบกับการลากซุงในอดีต ปัจจุบัน “ช้างไถนา” ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวกะเหรี่ยงบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี

  ที่ตั้ง: ที่หมู่บ้านนาเกียนซึ่งตั้งห่างจากตัวอำเภอเพียง 39 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,600 เมตร
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th