******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

บ้านป่าสักงาม

หนองบัวพระเจ้าหลวง
 
 
 
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตรที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ ในศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยงานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ ปศุสัตว์และโคนม ประมง งานปลูกหญ้าแฝก และการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง เพื่อหารูปแบบการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมที่มีความเหมาะสมรวมทั้งจัดหาน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด และให้บริการในด้าน เทคโนโลยีที่ส่งเสริมอาชีพเพื่อการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยมีภารกิจหลัก คือ 

 1. งานศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
 3. งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน
 4. งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช
 5. งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
 6. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์
 7. งานศึกษาและพัฒนาการการประมง
 8. งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ
 9. งานศึกษาและพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว
 10. งานส่งเสริมการเกษตร
 11. ด้านการขยายผล

วิธีการเดินทาง

 1. รถยนต์ส่วนตัว
 2. รถประจำทาง เชียงใหม่-เวียงป่าเป้า

ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ

 • ระยะทางห่างจะตัวเมืองดอยสะเก็ด ประมาณ 11กิโลเมตร
 • ระยะเวลาเดินทางจะตัวเมืองดอยสะเก็ดใช้เวลาประมาณ 30 นาที

พิกัดตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว ทางGPS

 

·       พิกัด 18.87827,99.21817

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว

·       053-389228, 053-389229

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเวลาเปิด-ปิด

·       เที่ยวได้ทั้งปี เวลา 8.00-16.00 น.

ค่าเข้าชมหรือค่าธรรมเนียม

·       -

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

·       ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

·       ร้านค้าสวัสดิการ

สถานที่พักใกล้เคียง

 1. เดอะ โปสการ์ด รีสอร์ท (The Postcard Resort)หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  053-389008
 2. ม่อนภูไพร (Monn Phu Phrai)หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-389036-7

ร้านอาหารใกล้เคียง

 1. ร้านขาหมูภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-229524, 086-9111305
 2. ลุงรัตน์ลาบหลู่อร่อย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-389027

นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.–16.30 น. หากต้องการวิทยากรนำชม

ติดต่อล่วงหน้าที่
โทร 0 5338 9163, 0 5338 9228-9
มีบ้านพักรับรอง หรือกางเต็นท์พักแรมได้แต่ต้องนำอุปกรณ์มาเองโดยติดต่อขออนุญาตล่วงหน้า

  ที่ตั้ง: ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5338 9163, 0 5338 9228-9 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th