******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร (พระธาตุประจำปีมะเส็ง)

สถานีวิจัยเกษตรที่ราบสูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว

ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน (เกี๊ยะ เป็นคำเมืองแปลว่า ต้นสน)

ห้วยน้ำรู หรือ สามหมื่น

ถ้ำเชียงดาว
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
  พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนำไปสู่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม สืบสานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุศิลป์ และเครื่องมือเครื่องใช้ นา ๆ ชนิดที่เก่าแก่และหาดูได้ยากในสมัยนี้ ซึ่งก็ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนาตลอดจนความเพลิดเพลินในเชิงเปรียบเทียบอดีต-ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุพื้นบ้านกว่า ๔,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งล้วนได้มาจากการบริจาคหรือถวายให้กับวัดเพื่อส่วนรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง โดยมิได้หาซื้อมาแต่อย่างใด เมื่อบริจาคเข้ามาก็ได้จัดทำบัญชีไว้ เก็บสิ่งสิ่งของต่างๆ ไว้อย่างดีตามหลักวิชาอนุรักษ์ทางโบราณคดี เมื่อมีศรัทธามาเยี่ยมชมมากขึ้น ได้พบเห็นว่าวัดเก็บรักษาของเก่าแก่โบราณเอาไว้ดี ก็มีความวางไว้ใจถวายสิ่งของให้ตลอดเวลา��

วิธีการเดินทาง� :� เดินทางโดยรถส่วนตัวและรถโดยสาร�� ระยะทางและเวลาที่ใช้เดินทางโดยประมาณ : 30 นาที

ทางเข้าวัดร้องเม็ง จากสี่แยกศาลเด็ก ไปตามถนน เชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ ๙ เลยตลาดบ่อหินไป ๔๐๐ เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าซอยบ้านพยากน้อย ผ่านถนน รพช.ของหมู่บ้านเข้าไปประมาณ ๔ กม. จะถึงหมู่บ้านร้องเม็ง และพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

พิกัด GPS� :�� N 18.921227� ,� E 99.086552

ที่อยู่และติดต่อสอบถาม:� �1 บ้านร้องเม็ง หมู่ที่ 2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่� �โทรศัพท์ 053-255182�

เปิดทำการ� :� ทุกวันไม่มีวันหยุด� ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก� :� โลตัส��� เซเว่น�� สี่แยกป่าเหมือด�� กาดป่าเหมือด

สถานที่พักใกล้เคียง� :� บ้านสวนสันทราย� ตำบลหนองจ๊อม� จังหวัดเชียงใหม่

��������������������������������� เบอร์โทรศัพท์� 053-397563� ,� 089-7015250

ร้านอาหารใกล้เคียง� : �ร้านอาหารอิ่มปลาเผาสันทราย� จังหวัดเชียงใหม่

��������������������������������� เบอร์โทรศัพท์� 053-350089 ,� 053-350098  ที่ตั้ง: พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: 053 255182 01 9603698 คลิกดูแผนที่
Email: chiangmaipao@chiangmaipao.go.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th