******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

โฮมสเตย์แม่กำปอง

น้ำตกแม่กำปอง

น้ำตกแม่ลาย

พิพิธภัณฑ์รถโบราณ

ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
 
 
 
 
น้ำตกแม่ลาย
  น้ำตกแม่ลาย
เป็นต้นน้ำไหลลงผ่านหมู่บ้าน เป็นน้ำตกที่มีน้ำเย็นและใสสะอาด น้ำตกแม่ลาย เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 12 ชั้น ระยะทาง จากเส้นทางบ้านป๊อก ? แม่ลาย เข้าไปอีก 800 เมตร จะถึงน้ำตกชั้นแรก ระยะทางสะดวกสบายเพราะทางเดินเท้า คอนกรีตตลอดทาง ระหว่างทางมีธรรมชาติที่สวยงามและทางผ่านติดกับสวนกาแฟและต้องเดินผ่านสวนกาแฟ�น้ำตก มีทั้งหมด 12 ชั้น ชั้นที่ 4 ชื่อ น้ำตกขอนหลั่ง มีความสูง 30 เมตร ที่พิเศษกว่าชั้นอื่น ๆ ก็คือจะมีขอนไม้พาดที่น้ำตกมานานกว่า 100 ปี พาดตั้งแต่หัว – หาง น้ำตก และที่น่าแปลกใจก็คือทำไมขอนไม้นั้นซึ่งอายุของขอนไม้น่าจะประมาณ 300 กว่าปีมาแล้วยังไม่มีการผุกร่อนแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีน้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตรอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมาก ระหว่างทางที่เดินขึ้นน้ำตกจะพบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์สังเกตได้จากรอยเท้าสัตว์ป่าที่ออกหากินบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า เก้ง ไก่ป่า นกชนิดต่าง ๆ

เอกสารอ้างอิง

  ที่ตั้ง: น้ำตกอยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่ลายประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่เหนือหมู่บ้านบ้านแม่ลายตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่ลาย ซึ่งบ้านนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ออน ประมาณ 24 กิโลเมตร และที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 50 กิโลเมตร
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-5303-6555-7 คลิกดูแผนที่
Email: huaykaew@huaykaew.com


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th