******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

บ้านเปียงหลวง

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
 
 
 
 
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
  คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คาดว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 ปัจจุบันได้ตกเป็นของตระกูลกิติบุตรและทิพย์มณฑล ซึ่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและตะวันตก

และเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเชียงใหม่ยุคแรกภายใต้การดูแลจัดการและดำเนินงาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลและค้นคว้าวิจัย อันนำไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง เปิดให้ชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30น. สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ถ. พระปกเกล้าด้านที่ติดกับ ถ. ราชดำเนิน ต. ศรีภู อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th