******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดศรีสุพรรณ

ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน

โครงการหลวงห้วยลึก

ไร่ช้างขาว

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
 
 
 
วัดศรีสุพรรณ
  วัดศรีสุพรรณ
สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ ต่อมาในพุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้า 500 ปี) ของวัดศรีสุพรรณมาโดยตลอด

และอุโบสถหลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม และได้มีการสร้างอุโบสถใหม่เป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก โดยโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพสามมิติ เกี่ยวกับเรื่องราวคำสอนของพุทธศาสนา ประวัติของวัดและชุมชนต่างๆ สลักโดยช่างเครื่องเงินบ้านศรีสุพรรณ
โทร. 0 5320 0332
โทรสาร 0 5320 0332
อีเมล์  www.watsrisuphan.com

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 100 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5320 0332 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th