******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ถนนคนเดิน ท่าแพ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 
 
 
 
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
  อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เป็นอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระยามังราย พญาร่วงแห่งสุโขทัย และพญางำเมืองจากพะเยา มูลเหตุของการก่อตั้งอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ เมื่อพระยามังรายจะเริ่มสร้างเมืองใหม่ได้ทรงเชิญเสด็จพระสหายร่วมน้ำสาบานทั้งสองพระองค์ เพื่อทรงตกลงว่าจะสร้างเมือง ณ ที่ใด


กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ทรงปรึกษากันว่า บริเวณป่าเชิงดอยสุเทพเหมาะสมที่จะสร้างเป็นเมืองหลวงเป็นอย่างยิ่งจึงได้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาและได้สร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไว้เพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ทั้งสามพระองค์


  ที่ตั้ง: พระปกเกล้า ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อ: 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th