******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

พิพิธภัณฑ์แมลงโลก และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

ดอยอ่างขาง
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์แมลงโลก และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
  พิพิธภัณฑ์แมลงโลก และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
รวบรวมแมลงชนิดต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีซากพืช และสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ รวมถึงหินสะสมสวยงามประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วย แต่สิ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์นี้มีความเป็นพิเศษขึ้นมาอีก

คือ เป็นแหล่งรวมยุงในประเทศไทย สี่ร้อยกว่าชนิดที่ใช้เวลาสี่สิบกว่าปีในการรวบรวมเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ ตั้งอยู่ที่ 72 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ. 13 (สิริมังคลาจารย์ ซ. 3)
โทร. 0 5321 1891
โทรสาร 0 5321 6262 
Email: insectsmuseum@hotmail.com
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 250 บาท เด็ก 150 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 72 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ. 13 (สิริมังคลาจารย์ ซ. 3)
ติดต่อ: โทร 0 5321 1891 คลิกดูแผนที่
Email: insectsmuseum@hotmail.com


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th