******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดร่ำเปิงตโปธาราม

ขุนช่างเคี่ยน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย
 
 
 
 
วัดร่ำเปิงตโปธาราม
  วัดร่ำเปิงตโปธาราม
สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1942 ในสมัยพระยอดเชียงราย วัดแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา เมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันวัดร่ำเปิงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน
  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ต. สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5327 8620 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th