******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

พิพิธภัณฑ์สุภา

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วัดต้นแกว๋น (วัดอินทราวาส)

ดอกไม้การ์เด้นท์
 
 
 
 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
  อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชม ได้แก่

  • ต้นสนดึกดำบรรพ์อายุกว่า 250 ล้านปี บริเวณประตูทางเข้า
  • หอคำหลวง
  • สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนที่ทางองค์กรต่าง ๆ ได้มาจัดแสดงภายใต้แนวคิดการจัดสวนตามทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • สวนนานาชาติ พื้นที่การจัดสวนจากประเทศต่างๆ 33 ประเทศ
  • พื้นที่ชมภายในอาคาร ได้แก่ เรือนร่มไท้ โดมไม้เขตร้อนชื้น อาคารพืชทะเลทราย อาคารพืชไร้ดิน อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • พื้นที่ชมงานภายนอกอาคาร ได้แก่ ไม้ชุ่มน้ำ สวนบัว ไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล และไม้พุทธประวัติ ไม้ดัด และอาคารหอประวัติพืชสวนไทย

สถานที่ที่จะเปิดให้ชมเพิ่มในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ อาคารพืชไม้เมืองหนาว

 

ภายในมีรถรางบริการ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป สามารถทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตู้ปณ. 170 ปทฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับส่วนลดค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5311 4195-6 โทรสาร 0 5311 4196 หรือ

 

สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 บนพื้นที่ 470 ไร่  ซึ่งรวบรวม และจัดแสดงพันธุ์ไม้ในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนกว่า 2,200 ชนิด ถึง 2,500,000 ต้นภายในมีหอคำหลวงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรงดงาม ทางเข้าตกแต่งด้วยซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 30 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีกรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์สี่ด้านติดกัน นำเสนอพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาท ขนานด้วยต้นราชพฤกษ์ตลอดสองข้างทาง นอกจากนี้ ยังมีอาคารนิทรรศการ สวนนานาชาติซึ่งเป็นพื้นที่การจัดแสดงสวนของประเทศต่างๆ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จากองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รับพระ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
อัตราค่าบริการรถราง
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก (ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 10 บาท เข้าชมเป็นหมู่คณะ 40 คน ขึ้นไป สามารถทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับส่วนลดค่าเข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 5311 4195-6
โทรสาร 0 5311 4196

 

เอกสารอ้างอิง

  ที่ตั้ง: สำนักงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5311 4195-6 โทรสาร 0 5311 4196 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th