******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
  พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นล่างเป็นที่ตั้งสำนักงาน ห้องผลิตสื่อ และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

มีทั้งหมด 3 ชั้น ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาทั้ง 9 เผ่า คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ  ลัวะ ถิ่น และขมุ  รวมทั้งชนเผ่าตองเหลือง และกลุ่มอื่น ๆ จัดแสดงผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเป็นศูนย์สารสนเทศกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (ห้องสมุด) ตลอดจนจัดแสดงพระราชกรณียกิจบนพื้นที่สูง ตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. พิพิธภัณฑ์ชาวเขาตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ถ. โชตนา อ. เมือง
โทร. 053210872, 053112716
โทรสาร 053210872

  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ถ. โชตนา อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5321 0872, 0 5311 2716 โทรสาร 0 5321 0872 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th