******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

????????????????

?????????????????

???????????

???????????????????

????????????????????????

???????????????????
 
 
 
 
???????????
  ???????????
??????????????????????????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????

??????????????????? ??????? 08.00 ?.–17.30 ?. ????????? 4 ??? ??? 09.00 ?. 10.00 ?.14.00 ?. ??? 15.00 ?.
???. 0 5330 1628, 0 5329 7061, 08 1289 4030
?????? 0 5329 7061
????????? ????? 100 ??? ??????????? 200 ??? ???????? 50 ???

  ที่ตั้ง: ??????????? 300/2 ?. ?????????-??? ?. ???????? ?. ??????
ติดต่อ: ???. 0 5330 1628, 0 5329 7061, 08 1289 4030 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th