******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

กาดเมืองผี

ถ้ำผีแมน

ดอยผาแดง (ดอยทิวลิปดอยผาแดง)

กองบัญชาการกองทัพ 3 คณะชาติ ก๊กมินตั๋ง กองทัพ 93 (ถ้ำง๊อบ)

วัดถ้ำตับเต่า

ประตูหินโบราณ
 
 
 
 
น้ำซาวรู
  น้ำซาวรู
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ เป็นธารน้ำไหลแรงพุ่งออกมาจากช่องหินประมาณ 20 รู (รอยแยกของดิน) ตลอดทั้งปี เป็นน้ำที่ซึมซับจากภูเขาผ่านช่องว่างชั้นหินใต้พื้นดินไหลออกมาจากรูเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสายน้ำลำธารที่ใสสะอาด สามารถดื่มกินได้

บริเวณน้ำซาวรูจะเป็นป่าดิบชื้นซึ่งถือว่าเป็นป่ารักษ์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำไหลแรงตลอดปี หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรในพื้นที่มายาวนาน ชาวบ้านได้จัดระบบนิเวศน์เอาไว้เป็นอย่างดี ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า แม้กระทั่งหน่อไม้ หรือเห็ดต่างๆ ด้วยจิตสำนึกรัก และหวงแหนน้ำซาวรูเป็นอันมาก

  ที่ตั้ง: บ้านถ้ำตับเตา ถ.เชียงใหม่-ฝาง ตำบล ศรีดงเย็น อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th