******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
วัดจันทร์
วัดจันทร์เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตขุนแจ่ม มี 3ตำบลหลักคือตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง ไม่สามารถที่จะทราบแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อได แต่สันนิฐานว่า สร้างขึ้นมานานกว่า 300ปีที่ผ่านมา สา ..
ที่ตั้ง: ปัจจุบันวัดจันทร์เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่ส
ติดต่อ: -
ดอยปู่หมื่น
..
ที่ตั้ง: ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชี
ติดต่อ: Tel. 0 2579 7586-7
ดอยผาหลวงผ้าห่มปก
มีความสูง 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเลจึงมีเมฆปกคลุมยอดดอยและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ดอยผ้าห่มปก คือหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ทางตอนใต้ของยูนนานลงมาแบ่งชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่เชียงรายไปจ ..
ที่ตั้ง: ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก ตั้งอยู่ในตำบลม่อนบิน แม่ลาวอำเภอฝาง และแม่อาย ติดต่อได้ที่
ติดต่อ: โทร. 0 5345 3517-8,0 2579 7586, 0 2579 5344
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งห ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 108 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ พระธาตุดอยคำ
ติดต่อ: โทร. 0 5326 3001 โทรสาร 0 5326 2002
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เป็นศูนย์ฯ พัฒนาขนาดกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขาด้านหลังเทือกดอยอินทนนท์ มีสภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว และเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน มีความร่มรื่นทางธรรมชาติ บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนขอ ..
ที่ตั้ง: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอ
ติดต่อ: 053-318-322, 085-716-3134
ดอกไม้การ์เด้นท์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ บนพื้นที่ 24 ไร่ ในตำบลน้ำแพร่ มีการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้หลายชนิด เห็ด การทดลอง และวิจัยพันธุ์พืชต่าง ๆ กว่า 500 ชนิด และวิทยากรบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ..
ที่ตั้ง: พื้นที่ 24 ไร่ ในตำบลน้ำแพร่
ติดต่อ: โทร. 08 9433 9045
วัดศรีนวรัฐ
เดิมชื่อวัดหลวงทุ่งเสี้ยว สร้างใน พ.ศ. 2145 จากนั้นก็เกิดศึกพม่ามายึดครองเชียงใหม่ก็ทำให้วัดนี้ร้างไป ต่อมาในต้นของเจ้าหลวงองค์ที่ 1 คือเจ้ากาวิละ ได้มาบูรณะวัดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเจ้านายฝ่า ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งเสี้ยว เลขที่ 266 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
บ้านป่าสักงาม
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแผ่นดินหวิด สายน้ำตก ชมป่าซับน้ำ ชมถ้ำสิงห์หินงอกหินย้อย ชมกาดผี ลานหินโล่งกว้าง ดูสภาพหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ภูมิประเทศเป็นภูเขา มีที่ราบระหว่างภูเ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด เดินทางโดยเรือเล็ก ขึ้นเรือบริเวณอ
ติดต่อ: โทร 0 5338 92289 หรือ พ่อหลวงคำปิง 08 6190 3655
หนองบัวพระเจ้าหลวง
คำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ด คือ "หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม" หนองบัวพระเจ้าหลวง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่ง แต่เดิมเป็นสถานที่ ท่ ..
ที่ตั้ง: เป็นหนองน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่ 102 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต. เชิงดอย อำเภอดอยสะเก
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
เป็นแหล่งรวบรวมของศิลปวัตถุโบราณและหายากยุคบ้านเชียงจนถึงปัจจุบัน บ้านสร้างด้วยไม้สักทองสวยสะดุดตา แวดล้อมด้วยพันธุ์พฤกษชาติและกล้วยไม้ป่านานาพันธุ์ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 4
ติดต่อ: โทร. 0 5329 8068
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


ตลาดวโรรส

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

สุภาฟาร์มผึ้ง

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th