******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
สร้างขึ้นเมื่อปี 2470 โดยพระภิชัยขาวเป็นผู้สร้างมณฑปครอบรอบพระพุทธบาท ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ตูบ ถ. ฮอด?แม่ตืน ม. 9 ต. โปร่งทุ่ง อ. ดอยเต่า ประมาณกิโลเมตรท
ติดต่อ: โทร. 0 5346 9069
สวนป่าสนวันจันทร์
"ป่าสนบ้านวัดจันทร์ พื้นที่ที่มีป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และยังคงความเป็นธรรมชาติ" สนที่ขึ้นที่นี่เป็นสนเขาทั้งสนสองใบและสามใบที่จะขึ้นเฉพาะในที่สูง 1,000 เมตรจาก ..
ที่ตั้ง: ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งอยู่ในเขตโครงการหล
ติดต่อ: สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน โทร 053 249 349 Fax: 053 260 072
วัดป่าตึง
เดิมเป็นวัดร้างคู่กับวัดเชียงแสน ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้พบพระบรมสารีริกธาตุ และของมีค่ามากมายหลายอย่าง อาทิ วัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วยชามสังคโลก และเตาเผาเครื่องสังคโลกอยู่ด้วย ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเขต ต. ออนใต้ อ. สันกำแพง
ติดต่อ: โทร. 0 5388 0061, 08 1024 6001, 08 9851 5791
สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ
ตามเส้นทางนี้มีอยู่หลายแหล่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกหาดูได้ยาก อาทิสายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย ไปตามถนนสายแม่ริม-สะเมิง 2 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 1 กิโลเมตร เ ..
ที่ตั้ง: เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกแม่ริม-สะเมิง มีสวนกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้ออยู่หลายแห่
ติดต่อ: โทร. 0 5329 8771-2 โทรสาร 0 5329 7892
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานจากวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้ ..
ที่ตั้ง: วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 วัดท่าตอน ต้งอยู่บนยอดเข
ติดต่อ: โทรศัพท์ 053-053609
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย และถือเป็นแห่งที่สามของโลก เส้นทางเดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา และระทึกใจไปกับวิถีชีวิตของสัตว์ดุร้ายอย่างใกล้ชิด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานข ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ติดต่อ: โทร. 0 5399 9000 โทรสาร 0 5399 9099
วัดอุโมงค์
วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวปี พ.ศ. 1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา ต่อมา พญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นเ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 135 ถ. ราชภาคินัย ต. สุเทพ อ. เมือง
ติดต่อ: โทร 0 5381 1100
กาดเมืองผี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณโดยรวมของหน้าถ้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ เป็นถ้ำหินปูนกว้างและสูงประมาณ 6 เมตร เป็นสถานที่ตั้งของวัดที่ร่มรื่นยังคงความเป็นธรรมชาติ มีถ้ำสำหรับเข้าชม ธรรมช ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทรายขาว ต. ศรีดงเย็น อ. ไชยปราการ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยป
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
อุทยานแห่งชาติออบขาน
ความวิกฤตการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ส่งผลให้มีพระราชกำหนดปิดป่าสัมปทานทำไม้ (เฉพาะป่าบก) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราค ..
ที่ตั้ง: ต.น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230
ติดต่อ: โทรศัพท์ 08 6181 1068
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติอันสวยงาม มีน้ำตก หน้าผา ถ้ำ ..
ที่ตั้ง: ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติขุนขาน หมู่ 1, ต.แม่สาบ อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่, 50250 อุทย
ติดต่อ: โทรศัพท์:086 730 1384
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

ตลาดวโรรส

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สมชายผ้าไทย

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th