******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
น้ำตกแม่สะป๊อก
น้ำตกแม่สะป๊อก มีความสูงประมาณ 2 เมตร เป็นน้ำตกที่ตกมาจากหน้าผาสูง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับสายน้ำที่ใสเย็นแล้ว ก่อนจะถึงน้ำตกแม่สะป๊อกนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมผลิ ..
ที่ตั้ง: น้ำตกแม่สะป๊อก เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ บ้านแ
ติดต่อ: โทร 053-318-322, 085-716-3134
วัดจันทร์
วัดจันทร์เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตขุนแจ่ม มี 3ตำบลหลักคือตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง ไม่สามารถที่จะทราบแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อได แต่สันนิฐานว่า สร้างขึ้นมานานกว่า 300ปีที่ผ่านมา สา ..
ที่ตั้ง: ปัจจุบันวัดจันทร์เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่ส
ติดต่อ: -
ป่าดงปงไหว
?เหยียบย่ำพลันสั่นไหว คล้ายแผ่นดินสะเทือน? สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยวอเตอร์เวิรล์ด ซึ่งเป็นยุคที่มีการยกตัวขึ้นสูงพ้นน้ำทะเล และเป็นยุคของการสะสมตะกอนโคลนตมประกอบกับการทับถมของซากพืช และซากส ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านป่าตึง หมู่ 4 ต. สันทราย และบ้านม่วงเขียว หมู่ 7 ต. ร้องวัวแ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานจากวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้ ..
ที่ตั้ง: วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 วัดท่าตอน ต้งอยู่บนยอดเข
ติดต่อ: โทรศัพท์ 053-053609
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เป็นศูนย์ฯ พัฒนาขนาดกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขาด้านหลังเทือกดอยอินทนนท์ มีสภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว และเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน มีความร่มรื่นทางธรรมชาติ บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนขอ ..
ที่ตั้ง: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอ
ติดต่อ: 053-318-322, 085-716-3134
ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน
ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ ?ไก่ชน? อันเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนไทยมานานหลายร้อยปี ได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่วิธีการเลี้ยง การฝึกฝน การนำเข้าแข่งขัน และการรักษาอาการบาดเจ็บ พร้อมทั้งจัดแสดงไก่ชนสายพันธุ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่บ้านป่าข่อยใต้ ต. สันผีเสื้อ
ติดต่อ: โทร. 08 3763 6204, 08 1782 0354
วัดกองกาน
เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมีพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี พระเจ้าตนหลวงนี้เป็นแบบล้านนา และมีขนาดให ..
ที่ตั้ง: ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งอยู่ห่างจากตัว อ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
เชียงใหม่ซูอควาเรียม
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งแรกของภาคเหนือ ซึ่งมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย ระยะทาง 133 เมตร เป็นทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด และปลาน้ำเค็มจากแหล่งปลาบนเทือกเขาสูง ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5389 3111, 0 5389 3013 ต่อ 123
น้ำตกแม่กลาง
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกแม่กลางเป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สายน้ำอันเย็นฉ่ำที่ตกผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ น้ำตกจากหน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร ไหลพวยพุ่งมาสู่โกรกเขา ซึ่งเป็น ..
ที่ตั้ง: น้ำตกแม่กลางมีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอจอมทอง ห่างจา
ติดต่อ: โทรศัพท์ 053 341-177
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งห ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 108 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ พระธาตุดอยคำ
ติดต่อ: โทร. 0 5326 3001 โทรสาร 0 5326 2002
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


สุภาฟาร์มผึ้ง

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สมชายผ้าไทย

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th