******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
ป่าพันปี สระมรกต
เป็นป่าดึกดำบรรพ์ ลักษณะเหมือนป่าพรุ อากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี ถัดจากป่าดึกดำบรรพ์เข้าไปข้างในจะเป็นสระมรกต เป็นสระน้ำขนาดย่อมที่เกิดจากน้ำซาวรู มีลักษณะเขียวอมฟ้าสวยงามมาก ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่บ้านปางมะขามป้อม หมู่ 14 ต. ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดหนองพันเงิน
มีหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุเก่าแก่นับหลายพันปี มีถนนลาดยางเข้าถึงวัด โดยผ่านหน้าโรงพยาบาลสันป่าตองไปประมาณ 5 กิโลเมตร ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 บ้านหนองพันเงิน ต. ยุหว่า
ติดต่อ: โทร. 0 5331 1258, 0 5331 1233
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
วัดพระพุทธบาทตะเมาะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาลเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์แห่งกัปนี้ ได้แก่พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมนาคม พระพุทธเจ้ากัสปะ พระพุทธเจ้าสมณโคด ..
ที่ตั้ง: วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๔๙ หมู่ ๙ ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เช
ติดต่อ: โทรมือถือ :087-1774692
พิพิธภัณฑ์แมลงโลก และสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
รวบรวมแมลงชนิดต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีซากพืช และสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ รวมถึงหินสะสมสวยงามประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วย แต่สิ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์นี้มีความเป็นพิเศษขึ้นมาอีก ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 72 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ. 13 (สิริมังคลาจารย์ ซ. 3)
ติดต่อ: โทร 0 5321 1891
หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
เป็นหมู่บ้านทำร่มจากวัสดุธรรมชาติและเป็นผลิตภัณฑ์OTOP ของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมการทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้านแล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้าน เพื่อผึ่งแดดให้แห้ง ทำให้แลดูสว ..
ที่ตั้ง: อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: 08-4687-3373 หรือ 08-1179-3536
บ้านจ๊างนัก
สถานที่นำเสนอผลงานอันหลากหลายของศิลปินและกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย โดยได้ถ่ายทอดสร้างสรรค์จากจินตนาการลงไปในการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถได้อย่างงดงามเหมือนจริง บ้านจ๊างนั ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 56/1 หมู่ 2 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
เชียงใหม่ซูอควาเรียม
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งแรกของภาคเหนือ ซึ่งมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย ระยะทาง 133 เมตร เป็นทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ โดยรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด และปลาน้ำเค็มจากแหล่งปลาบนเทือกเขาสูง ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5389 3111, 0 5389 3013 ต่อ 123
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในเแนวทิศเหนือ ? ใต้ เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่ ? เชียงราย มียอดดอยสูงสุดคือ ดอยเวียงผา มีความสูง 1,834 เมตร จากระด ..
ที่ตั้ง: เดินทางจาก จ. เชียงใหม่โดยใช้เส้นทางหมายเลข 107 อ.ไชยปราการ กิโลเมตรที่ 125 บ้าน
ติดต่อ: โทรศัพท์ : 08 7186 2118 0 5331 7535
ม่อนอังเกตุ
สูงจากระดับน้ำทะเล 1,840 เมตร บนยอดดอยสามารถมองเห็นเป็นมุมกว้าง 360 องศา อากาศเย็น และลมแรงตลอดปี ในหมู่บ้านมี 2 ชนเผ่าอาศัยอยู่ คือ เผ่าลีซอ และเผ่ากะเหรี่ยง โดยมีถนนเป็นเขตกั้นหมู่บ้าน หากเดินทางต่อ ..
ที่ตั้ง: ที่บ้านปางขุม ต. ยั้งเมิน อ. สะเมิง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดม่อนห้วยแก้ว
วัดม่อนห้วยแก้วแหล่งการเรียนรู้ชุมชน เป็นวัดในสังกัดมหานิยาย ก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อสำนักสงฆ์รัตนารามมีพื้นที่อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 889 ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับหมู่บ้านจัดสรร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด ห่างจากตัวเมืองเชี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 5389 1500-6 โทรสาร 0 5389 1500-6 (อบจ.ชม.)
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

สมชายผ้าไทย

สุภาฟาร์มผึ้ง

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th