******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
บ้านควายไทย
ชมการแสดงสาธิตการทำนาโดยใช้ควาย ทั้งการไถดะ ไถพรวน และการนวดข้าว นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนาที่แสดงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวนาไทย เครื่องมือการเกษตรประเภทต่างๆ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 300/2 ถ. เชียงใหม่-ฝาง ต. ริมเหนือ อ. แม่ริม
ติดต่อ: โทร. 0 5330 1628, 0 5329 7061, 08 1289 4030
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระสาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร (คือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในกาลต่อมา) ได้ถวายชื่อเพื่อมีพระราชวินิจฉัย 2 ชื่อ คือ "พิงคัมพร" และ
"ภูพิงคราชนิเวศน์" เมื่อมีพระราชวินิจฉั ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากวัดพระธาตุดอยสุเทพไ
ติดต่อ: โทร. 0 5321 9932, 0 5322 3065, 0 5321 9915
บ้านม้งแม่สาใหม่
มีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การดำเนินวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพที่ยังคงสภาพในรูปแบบเดิม ติดต่อได้ที่ โครงการหลวงแม่สาใหม่ ..
ที่ตั้ง: เลี้ยวซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร
ติดต่อ: โทร. 0 5381 0765, 08 9851 9922
พิพิธภัณฑ์สุภา
เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมของเก่าเพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ผ่านวิถีชีวิตของคนล้านนา ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 14 บน ถ. เชียงใหม่?ฮอด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณ
ติดต่อ: โทร. 0 5344 1014
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย
ภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึก สามารถเข้าไปเที่ยวด้วยตนเองได้ หรือจะเช่ารถสองแถวจากดอยสุเทพขึ้นไปได้ ติดต่อรายละเอียดได้ที่ สถานีวิจัยดอยปุย (มีบ้านพักให้บริการ) ..
ที่ตั้ง: อยู่ใกล้ตัวเมืองโดยใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 1 ชั่วโมงห่างจากพระตำหนั
ติดต่อ: โทร. 0 5321 1142, 0 5321 0431
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ กวางผา หรือม้าเทวดา ช้างป่า และยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล มีทัศนียภาพที่สวยงาม เส้นทางเดินบนสันดอยไปสู่ยอดสูงสุดกว่า 3 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวที่ ..
ที่ตั้ง: จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 แล้วแยกซ้ายจาก อ. ฮอดเข้าทางหลวงหมายเลข 1099 ไ
ติดต่อ: โทร. 0 5346 7109
วัดพระธาตุดอยน้อย
ตามประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีอายุกว่า 1,300 ปี มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุโข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มาก ..
ที่ตั้ง: วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด
ติดต่อ: โทร 053369279
วัดหนองพันเงิน
มีหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุเก่าแก่นับหลายพันปี มีถนนลาดยางเข้าถึงวัด โดยผ่านหน้าโรงพยาบาลสันป่าตองไปประมาณ 5 กิโลเมตร ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 บ้านหนองพันเงิน ต. ยุหว่า
ติดต่อ: โทร. 0 5331 1258, 0 5331 1233
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เป็นสถานที่บริการให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ป่า และอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ..
ที่ตั้ง: บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ของทางหลวงหมายเลข 1009
ติดต่อ: โทร. 0 5328 6729, 08 3315 7890
อ่างเก็บน้ำหนองสระเรียม
หนองสะเรียม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การเดิ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
<< Back [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


ตลาดวโรรส

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สมชายผ้าไทย

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th