******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
เวียงกุมกาม
?นครโบราณใต้พิภพ? หนึ่งใน UNSEEN Thailand เป็นเมืองที่ถูกกลบฝังด้วยตะกอนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในอดีต วันเวลาผ่านไปได้มีการขุดพบอาณาจักรใต้พิภพแห่งนี้ ?เวียงกุมกาม? พญามังรายทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อ ..
ที่ตั้ง: เวียงกุมกามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถ.ซ
ติดต่อ: โทร. 0 5314 0322, 08 4047 6794
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย และถือเป็นแห่งที่สามของโลก เส้นทางเดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา และระทึกใจไปกับวิถีชีวิตของสัตว์ดุร้ายอย่างใกล้ชิด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานข ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ติดต่อ: โทร. 0 5399 9000 โทรสาร 0 5399 9099
วัดถ้ำตับเต่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณโดยรวมของหน้าถ้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ เป็นถ้ำหินปูนกว้างและสูงประมาณ 6 เมตร เป็นสถานที่ตั้งของวัดที่ร่มรื่นยังคงความเป็นธรรมชาติ มีถ้ำสำหรับเข้าชม ธรรมช ..
ที่ตั้ง: ถ้ำตับเตา ตั้งอยู่ ณ ภูเขาทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
(พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง) เป็นวัดสำคัญของเชียงใหม่ มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี สมัยแรก วัดนี้ได้ชื่อว่า ?วัดลีเชียงพระ? หมายความว่า วัดที่ตั้งใกล้ตลาดกลางเมือง ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: 0 5327 5139, 0 5327 3703
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระธาตุประจำปีชวด)
เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ ?การแห่ไม้ค้ำโพธิ์? ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ..
ที่ตั้ง: จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปตามถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด 58 กิโลเมตร เป็น ตั้งอยู่
ติดต่อ: โทร. 0 5334 1093
บ่อน้ำมันฝาง
มีทางแยกขวามือไปโรงกลั่นน้ำมัน อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพลังงานทหารผู้ที่จะเข้าชมต้องติดต่อขออนุญาตเป็นทางการล่วงหน้า จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ. ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 144 ก่อนจะถึงตลาด อ. ฝาง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน
เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา แสดงงานเครื่องปั้นดินเผาแบบปั้นมือภายใต้ ?หลองข้าว? และจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวเหนือ อาทิ เครื่องใช้ในการทำนา จับสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์ ทอผ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ถ. แม่ริม?สันทราย อ. แม่ริม
ติดต่อ: โทร. 0 5329 8897, 08 1107 1131 โทรสาร 0 5329 0087
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เป็นอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระยามังราย พญาร่วงแห่งสุโขทัย และพญางำเมืองจากพะเยา มูลเหตุของการก่อตั้งอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ เมื่อพระยามังรายจะเริ่มสร้างเมืองใหม่ได้ทรงเชิญเสด็จพระสหายร่วม ..
ที่ตั้ง: พระปกเกล้า ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อ: 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดต้นแกว๋น (วัดอินทราวาส)
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามป ..
ที่ตั้ง: ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
ชุมชนวัดเกต
เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก (ถ. เจริญราษฎร์) มีชนหลายเชื้อชาติมาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวฝรั่ง และชาวพื้นเมือง สามารถดูได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรม ที่ยังหลงเหลื ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก (ถ. เจริญราษฎร์)
ติดต่อ: โทร 0 5324 3550
<< Back [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

สุภาฟาร์มผึ้ง

ตลาดวโรรส

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th