******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามต ..
ที่ตั้ง: สวนสนบ่อแก้ว อยู่บนเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36 (อยู่เลยออบหลวงไปไม่
ติดต่อ: โทร. 0 2579 7586, 0 2579 5344
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสนเขา สนสองใบ และสนสามใบ ซึ่งเป็นป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีป่าเต็งรังที่ทาง ออป. ดำเนินการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้โดยพัฒนาก ..
ที่ตั้ง: ต.บ้านจันทร์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 900-1,200 เมตร
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 5324 9349
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม กรมการพลังงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร ?พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม กรมการพลังงาน? เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียม และพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
ติดต่อ: โทร. 0 5322 1126 ต่อ 107
บ่อน้ำมันฝาง
มีทางแยกขวามือไปโรงกลั่นน้ำมัน อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพลังงานทหารผู้ที่จะเข้าชมต้องติดต่อขออนุญาตเป็นทางการล่วงหน้า จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ. ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 144 ก่อนจะถึงตลาด อ. ฝาง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
1


สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

สมชายผ้าไทย

ตลาดวโรรส

สุภาฟาร์มผึ้ง

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th