******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห เป็นพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอเวียงแหง การกำหนดงานประเพณีประจำปี จะมีขึ้น 4 ครั้ง ด้วยกัน งานที่สำคัญที่สุดคือ งานสงฆ์น้ำพระบรมธาตุ ในวันข ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาธาตุ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (จากบ้านเมืองงา
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดป่าตึง
เดิมเป็นวัดร้างคู่กับวัดเชียงแสน ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้พบพระบรมสารีริกธาตุ และของมีค่ามากมายหลายอย่าง อาทิ วัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วยชามสังคโลก และเตาเผาเครื่องสังคโลกอยู่ด้วย ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเขต ต. ออนใต้ อ. สันกำแพง
ติดต่อ: โทร. 0 5388 0061, 08 1024 6001, 08 9851 5791
วัดพระธาตุดอยน้อย
ตามประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีอายุกว่า 1,300 ปี มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุโข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มาก ..
ที่ตั้ง: วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด
ติดต่อ: โทร 053369279
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานจากวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา วัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้ ..
ที่ตั้ง: วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 วัดท่าตอน ต้งอยู่บนยอดเข
ติดต่อ: โทรศัพท์ 053-053609
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
เป็นพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศแห่งเดียวในเมืองไทย ก่อตั้งโดย ?คุณปัณฑร ทีรคานนท์? ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพิฆเนศอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ภายในจัดแสดงพระพิฆเนศหลายปางให้ผู้ที่นับถือได้สักการบูชา รวมถึงประติมากรรมรูป ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 277 หมู่ 10 ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ 35 (กลับรถแล้วเลี้ยวเข้
ติดต่อ: โทร. 0-5326-9101, 08-9855-5852, 08-9430-4050
วัดศรีนวรัฐ
เดิมชื่อวัดหลวงทุ่งเสี้ยว สร้างใน พ.ศ. 2145 จากนั้นก็เกิดศึกพม่ามายึดครองเชียงใหม่ก็ทำให้วัดนี้ร้างไป ต่อมาในต้นของเจ้าหลวงองค์ที่ 1 คือเจ้ากาวิละ ได้มาบูรณะวัดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเจ้านายฝ่า ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งเสี้ยว เลขที่ 266 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม นั่นคือ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในสมเด็จพระจุลจอมเ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายดารารัศมี อ. แม่ริม
ติดต่อ: โทร. 0 5329 9175 โทรสาร 0 5329 8061
วัดดวงดี
วัดดวงดี เดิมชื่อ ?วัดต้นหมากเหนือ? ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว และมีเจ้านายเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่งเป็นผู้คิดค้นการสร้าง ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 228 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดดอยแม่ปั๋ง
วัดแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เคยจำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงมรณภาพ ในปี พ.ศ. 2528 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือวิหารไม้ กุฏิหลวงปู่แหวน กุฏิไม้ที่เรียกว่า ?โรงย่างกิเลส? หรือ ?โรงไฟ? ศาล ..
ที่ตั้ง: วัดดอยแม่ปั่ง ตั้งอยู่บ้านแม่ปั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปั่ง อำเภอพร้าว สังกัดคณะสงฆ์
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)
เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง เช่น ไม้ขี้เหล็ก สลักภาพครูบาศรีวิชัย ไม้ขี้เหล็กมีเนื้อแข็งมาก แกะยากจนอาจทำให้เครื่องมือ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันป่าตอง ต.หารแก้ว อ.หางดง (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20
ติดต่อ: โทร 0 5344 1214, 0 5382 2664, 0 5335 5819,08 1951 2542
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Next>>


สมชายผ้าไทย

สุภาฟาร์มผึ้ง

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th