นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  เปิดศูนย์รับบริจาค ?กองทุน 10 บาท?

1 resize resize
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค ?กองทุน 10 บาท?
กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค ?กองทุน 10 บาท? กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ณ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
       เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาค ?กองทุน 10 บาท? กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาค ?กองทุน 10 บาท? กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่ 4.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มกราคม 2561 โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้
1. โรงเรียน สถานศึกษา หน่วงงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 501-099988-9
3. ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0 ในวันที่ 30 ? 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 
053-998360 E-mail :
chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

1 resize
 
2 resize
 
3 resize
 
4 resize
 
5 resize
 
6 resize
 
7 resize
 
8 resize
 
9 resize
 
10 resize
 
11 resize
 
12 resize
 
13 resize
 
14 resize
 
15 resize
 
16 resize
 
17 resize
 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th