นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง “Walk & Run Samoeng Mini Marathon 2018”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง “Walk & Run Samoeng Mini Marathon 2018”
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง “Walk & Run Samoeng Mini Marathon 2018” โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง และส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งเป็นการหาทุนสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลสะเมิงและสถานที่ราชการในอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง กว่า 1,500 คน ประกอบไปด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th