นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“สืบสานประเพณียี่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“สืบสานประเพณียี่เป็งและงานแสดงผลิตภัณฑ์ของดีตำบลไชยสถาน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“สืบสานประเพณียี่เป็งและงานแสดงผลิตภัณฑ์ของดีตำบลไชยสถาน ประจำปี 2561” โดยมีนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน กล่าวรายงาน การจัดงาน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพียี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำวงย้อนยุค การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งการละเล่นต่างๆ ณ สนามกีฬาประจำตำบล เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th