นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ จ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ จากพี่สู่น้อง 2018 การเดินวิ่งมินิมาราธอน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 05.45 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ จากพี่สู่น้อง 2018 การเดินวิ่งมินิมาราธอน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th