นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการและชมนิทรรศการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ครงการและชมนิทรรศการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมเปิดโครงการและชมนิทรรศการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th