นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเ
ฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2
ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ (New Normal) ในการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สภ.แม่โจ้ สภ.สันทราย สภ.พร้าว สภ.แม่แฝก สภ.โหล่งขอด สภ.แม่แตง สภ.สะเมิง สภ.กัลยาณิวัฒนา และสภ.ป่าแป๋ โดยมีพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน สำหรับจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน จิตอาสาและกลุ่มภาคเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงเป็นเครือข่าย พลังของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง และสร้างความเชื่อมั่น ต่อประชาชนในการบริหารราชการของรัฐบาลและหน่อยงานรัฐ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th