นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo 2021
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo 2021
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรม การจัดงาน Lanna Expo 2021 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Lanna Expo 2021 ในการจัดรูปแบบกิจกรรมและแนวทางการบูรณาการ การจัดสรรพื้นที่แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการกิจกรรมฯ และแนวโน้มการจัดงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th