นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจกำแพงเก่าวัดยางกวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจกำแพงเก่าวัดยางกวง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจกำแพงเก่าวัดยางกวง ตำบลหายยา ที่ได้ทรุดตัวถล่มเป็นแนวยาว เนื่องจากพายุฝนตกหนักและได้รับความเสียหาย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือกับสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณะซ่อมแซมต่อไป ณ วัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th