นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ลงพื้นติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในอาคารพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง
ลงพื้นติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในอาคารพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในอาคารพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอาคารดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จนทำให้อาคารและบ้านเรือนของประชาชนในระแวกนั้นได้รับความเสียหายหลายหลัง และในเวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังโรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง โดยมี นายสัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th