km
 


  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th