km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ต.เชียงดาว
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๔
3 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งข้าวตอก
4 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0108 บ้านตำหนักเหนือ
5 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0050 บ้านบวกหมื้อ
6 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบล
7 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่
8 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่่มแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำขาน ชม.4081
11 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมงานวันเด็ก
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน และตุลาคม 2561
14 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
15 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถย่อยกิ่งไม้
16 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถหัวลากพร้อมหางเทรลเลอร์
17 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
19 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปากกว้าง หมู่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
20 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
21 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ขาน อำเภอสันป่าตอง
25 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0051
26 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน
34 ประกวราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
35 การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
36 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
38 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านสงิน เชื่อม บ้านผาปูน อ.อมก๋อย
39 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเสริมเหล็ก บ้านโป่ง เชื่อม บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
41 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนน ชม.ถ.1-0011
42 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.เชียงใหม่
43 เปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำเอกสารชุดความรู้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ฯ
44 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
45 เปิดเผยราคากลางจัดกิจกรรม ๗ วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
46 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ๓ ไท
47 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
48 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
49 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู
  ทั้งหมด 1885 รายการ : 38 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th