km
 


  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2563
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-เมษายน-2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม-2563
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม 2562
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน และตุลาคม 2561
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ เมษายน ๒๕๖๑
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ มีนาคม ๒๕๖๑
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
38 การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
47 สรุปผลการดำเฟนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2559
48 สรุปผลการดำเฟนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
  ทั้งหมด 106 รายการ : 3 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th