km
 


  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2564
2 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2563
3 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2562
4 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2561
5 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2560
6 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2559
7 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2558
  ทั้งหมด 7 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th