km
 


  ข่าวกองทุนปฏิรูปการศึกษา  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 หนังสือเชิญและกำหนดการสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ
2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
3 ขั้นตอนและห้วงเวลาการพิจารณาจ่ายเงิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
  ทั้งหมด 3 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th