km
 


  โครงสร้างส่วนราชการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ผังการแบ่งส่วนราชการ
2 กองการเจ้าหน้าที่
3 กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 หน่วยตรวจสอบภายใน
5 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 สำนักการช่าง
7 กองคลัง
8 กองแผนและงบประมาณ
9 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 โครงสร้างส่วนราชการภายใน อบจ. เชียงใหม่
  ทั้งหมด 11 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th