km
 


  ข้อมูลการคลัง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
2 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562
4 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
5 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
6 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
7 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
8 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561
9 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
10 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
11 งบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
12 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
13 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
14 งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
15 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
16 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
17 งบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
18 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
19 งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
20 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
21 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
22 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
23 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
24 งบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
25 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
26 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
27 งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
28 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
29 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
30 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
31 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559
32 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559
33 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559
34 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559
35 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
36 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559
37 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
38 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
39 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
40 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559
41 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558
42 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
43 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558
44 งบการเงินประจำงวด 3 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
45 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2558
46 งบการเงินประจำงวด 3 เดือน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
47 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558
48 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558
49 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558
50 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ทั้งหมด 109 รายการ : 3 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th