km
 


  โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองสร้างสรรค์  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 รายงานผลการศึกษาดูงาน เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส และประเทศอินเดีย
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559
3 รายงานฉบับที่ 3 ประจำปี 2559
4 รายงานฉบับที่ 2 ประจำปี 2559
5 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (รายงานฉบับที่ 1) ประจำปี 2559
6 รายงานผลการศึกษาดูงาน เมือง PEKALONGAN - BALI ประเทศอินโดนีเซีย
7 บทสรุปผู้บริหาร
8 การนำเสนอรายงานฉบับที่ 3 ประจำปี 2558
9 การนำเสนอรายงานฉบับที่ 2 ประจำปี 2558
10 รายงานฉบับผู้บริหารฉบับเบื้องต้น (รายงานฉบับที่ 1) ประจำปี 2558
11 กิจกรรมเสวนา ผู้ผลิตกับผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
12 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (รายงานฉบับที่ 1) ประจำปี 2558
13 การนำเสนอรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (รายงานฉบับที่ 1) ประจำปี 2558
14 รายงานผลการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
15 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ปี 2558
16 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ปี 2557
17 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (รายงานฉบับที่ 1) ประจำปี 2558
18 แถลงข่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
19 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน รายงานฉบับที่ 1 ประจำปี 2557
  ทั้งหมด 19 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th