นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมสัมมนา“ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและการท่องเที่ยวเชียงใหม่”
ประชุมสัมมนา“ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและการท่องเที่ยวเชียงใหม่”
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัมมนา“ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและการท่องเที่ยวเชียงใหม่” ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ PM 2.5 และระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยมี คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th