นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานเทศกาลลาบเมือง 64 จัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่
งานเทศกาลลาบเมือง 64 จัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง 64 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ภายในงานได้จัดกิจกรรม อาทิ แข่งขันลาบเมือง ลาบลีลา (ลาบเนียน) การประกวดจัดผักกับลาบ และการประกวดเทพี และ เทพบุตรลาบเมือง 64 ณ ลานกลางแจ้งอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th