นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ธันวาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
14/12/2561 ถ่ายรายการทุกทิศทั่วถิ่น ณ บ้านจอมแจ้
8/7/2561 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561 แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
9/3/2561 งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมืองกาแฟ เทพเสด็จ ครั้งที่ 6
22/2/2561 ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ว่าพบประชาชน ประจำปี 2561 อ.แม่แจ่ม
15/2/2561 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
29/1/2561 อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
24/1/2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
20/12/2560 ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ?น่อ เป๊ เจ่า?ประจำปี 2561
19/12/2560 นายจีรเดช จีแดง มอบของและเงินช่วยเหลืออุบัติเหตุไฟไหม้ ณ บ้านริมเหนือ
8/12/2560 ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงแหง 8 ธันวาคม 2560
17/11/2560 บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1/11/2560 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24/9/2560 ลงพื้นที่ตรวจถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
22/9/2560 ทำบุญให้อาหารปลาหนองน้ำห้วยส้ม
18/9/2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
17/8/2560 ตรวจเยี่ยมดูสระน้ำบ้านพนาวัลย์หมู่ที่ 8
20/5/2560 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
22/11/2559 ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
11/11/2559 ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดบ้านโรงเรียน
30/5/2559 ออกตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
27/12/2558 งานกาดมั่วคัวฮอม นัำพุร้อนสันกำแพง
21/12/2558 งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ของหัวหน้าฝ่ายบุคคลากรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
15/12/2558 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ ?หนึ่งใจ...เดียวกัน?
14/12/2558 Big Cleaning Day สวนสาธารณะหนองน้ำป่าแง
11/12/2558 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558
5/12/2558 ประมวลภาพ สจ 5 ธันวาคม 2558
4/12/2558 อบรมปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อ.สารภี
16/4/2558 ยกฉัตรและสรงน้ำพระ วัดหนองเขียว
8/12/2557 นางอารีย์ ชัยขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง เขต 1
ทั้งหมด 49 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ปี 2561
ผังการแบ่งส่วนราชการ
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้