******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดฟ้าเวียงอินทร์

พระบรมธาตุแสนไห

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
 
 
 
 
วัดฟ้าเวียงอินทร์
  วัดฟ้าเวียงอินทร์
มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ สมัยก่อนบริเวณบ้านหลักแต่งนี้ถือเป็นเขตอิทธิพลของขุนส่า อาณาเขตของวัดนี้จึงนับเป็นดินแดนเดียวกัน แต่เมื่อขุนส่ามอบตัวแก่รัฐบาลทหารพม่า ดินแดนวัดถูกแยกเป็นสองส่วน มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามอยู่ในแดนไทย และจะมองเห็นหลังคาโบสถ์สีแดงทรงไทยใหญ่อยู่ในฝั่งพม่า ด้านหลังเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาวบ้านจะให้ความเคารพมาก และที่เชิงเขาด้านหลังเป็นสุสานนายพลโมเฮงอดีตผู้นำชาวไทยใหญ่ที่นี่

  

 

 

 

 

 

 

 

วัดฟ้าเวียงอินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยใหญ่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  หอสวดมนต์ หอฉัน ศาลาจำศีล และกุฏิสงฆ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีเจดีย์เป็นปูชนียวัตถุ วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหลักแต่งตรงชายแดนไทย-พม่าพอดี สมัยก่อนบริเวณบ้านหลักแต่งนี้ถือเป็นเขตอิทธิพลของขุนส่า อาณาเขตของวัดนี้จึงนับเป็นดินแดนเดียวกันแต่เมื่อขุนส่ามอบตัวแก่รัฐบาลทหารพม่า ดินแดนวัดจึงถูกแยกเป็นสองส่วน มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามอยู่ในแดนไทยและจะมองเห็นหลังคาโบสถ์สีแดงทรงไทยใหญ่อยู่ในฝั่งพม่า ด้านหลังเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชาวบ้านให้ความเคารพมาก และที่เชิงเขาด้านหลังเป็นสุสานนายพลโมเฮงอดีตผู้นำชาวไทยใหญ่ที่นี่

 

พระธาตุมารชีนะเจดีย์ ของวัดฟ้าเวียงอินทร์ ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าแก่โดยการนำของนายพลกอนเจิง หรือ โป่โมเฮง อดีตผู้นำกองกำลังสหปฏิวัติไทใหญ่ SURA เมื่อปี 2512 เดิมทีมีขนาดความสูง 7 ศอก กว้างรอบฐาน 16 ศอก และทำการยกฉัตรฉลองถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2513 ต่อมาในปี 2520 นายพลกอนเจิงมีจิตศรัทธาใคร่บูรณะให้ใหญ่กว่าเดิม จึงได้นิมนต์พระอาจารย์จีนะ วัดเปียงหลวง พระอาจารย์ปัญญา วัดเวียง พระกูนะ วัดเเม่ก็ะ เชียงใหม่ เป็นประธานนำพระสงฆ์อีก 15 รูปวางศิลาฤกษ์ โดยมีนายช่างชื่อ จเรธี เป็นหัวหน้าบูรณะซ่อมแซมและแล้วเสร็จเมื่อปี 2521 นับจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันองค์พระธาตุมีอายุกว่า 40 ปี

วิธีการเดินทาง  รถยนต์

               

ระยะทางที่ใช้เดินทาง:  จากเชียงใหม่ไปตามถนน107 ไปถึงทางแยกที่เชียงดาว กม. 77 กว่า  แยกซ้ายเข้าไปอีก 14 กม. ถึงทางแยกไปเวียงแหงอีก 76 กม. ถึงชายแดนที่วัดฟ้าเวียงอินทร์

 

พิกัด GPS  :  19.78738  ,  98.601471

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อข้อมูล  :  พระปรีชา  ปัญญาสาโร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดฟ้าเวียงอินทร์

โทร.  087-17641701  หรือ  053-476140

 

สถานที่พักที่ใกล้เคียง  :  เปียงหลวงเกสท์เฮาท์   บ้านเปียงหลวง ม.1  ต.เปียงหลวง  โทร. 053-476066

 

สิ่งอำนวยความสะดวก:  ที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ จะไม่ค่อยมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากนัก เพราะเป็นพื้นที่ชนบทที่พอจะอำนวยความสะดวกได้ก็เป็นจำพวกห้องน้ำ ที่สาการะบูชา และวิวสวย ๆ ให้ถ่ายรูป

 

ร้านอาหารใกล้เคียง  : มีร้านอาหารตามสั่งริมทาง เป็นอาหารพื้นบ้าน

 

ค่าเช้าชม  :  ไม่เสียค่าเข้าชม

 

วันและเวลาทำการ  :  เปิดให้เข้าชมทุกวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

เอกสารอ้างอิง  

  • NEWSis Asia Co.,Ltd.: http://www.tour.co.th/
  • คนเครือไท : http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=874:-qq&catid=34:2009-11-23-07-01-45
  ที่ตั้ง: ที่บ้านหลักแต่ง ตรงชายแดนไทย?พม่า เป็นวัด ๒ แผ่นดิน ครึ่งหนึ่งอยู่แดนไทย ครึ่งหนึ่งอยู่แดนพม่า ณ ชายแดน อ.เวียงแหง เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th