******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

ผาวิ่งชู้

วัดพระธาตุดอยเกิ้ง

ทะเลสาบดอยเต่า

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

ชุมชนวัดเกต
 
 
 
 
ผาวิ่งชู้
  ผาวิ่งชู้
เป็นผาหินทรายขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง และมีเสาดินขนาดเรียวเล็กรูปทรงสวยงาม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องปรากฏเป็นชั้นหินที่มีอายุแตกต่างกันมากกว่าสิบล้านปี และมีการกัดเซาะโดยลม ฝน น้ำ ทำให้ตะกอนที่จับตัวเป็นหินหลุดแยกออกจากกันไปตามวันเวลา และแฝงไปด้วยตำนานแห่งความรักของหญิงชายต่างฐานันดรซึ่งพร้อมใจกันกระโดดหน้าผาอันสูงชันเพื่อจบชีวิตสู่แม่น้ำปิงเบื้องล่าง
  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่บ้านดงดำ ตำบลฮอด ใช้เส้นทาง ฮอด-นาลุง ซึ่งจะผ่านบ้านฮอดหลวง แยกซ้ายข้ามสะพานถึงบ้านดงดำ ไปอีก 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายตรงเข้าสู่จุดชมวิวผาวิ่งชู้ด้านที่เป็นรอยเลื่อน หรือใช้เส้นทาง ฮอด-ดอยเต่า หมายเลข 1103 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านกิโลเมตรที่ 53 จะมีทางแยกขวาไปบ้านดงดำ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนกรวดไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวบนสันของหน้าผา ผาวิ่งชู้
ติดต่อ: โทร. 0 2579 7586, 0 2579 5344 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th